Bonsai – en kulturhistorisk tillbakablick

Bonsai på en målning från 1800-talet.
Foto: Public Domain

Bonsai har en mycket lång historia. Det började sannolikt med de första krukväxterna. Växter som forslades i kruka av vandrandande medicinmän/munkar i Indien. Tidigaste bilderna och texterna kring bonsai handlar om Penjing (kinesiska motsvarigheten) år 706. Under slutet av 1800-talet började bonsai bli något som allmänheten kunde syssla med i Japan.

Det vi idag tänker på som bonsai är det som var modernt under Japans sista högkonjunktur på 1980-talet. Det är egentligen bara en smal, stiliserad modell av bonsai. Samma bonsai som kom hit med Karate-Kid.

Vi följer bonsai genom historien för att till slut tala om idag typiska bonsai.

Passar från 10 år och bokas gärna tillsammans med en demonstration eller workshop.