Kosmologi – från Big Bang till livet på jorden

Tusentals galaxer fotograferade av Hubble-teleskopet. Foto: NASA/ESA.

Vi följer universums utveckling från Big Bang till de första galaxerna, de första stjärnorna, planeterna kring vårt solsystem och till livet idag.

Passar från 8 år.