Universums historia

Avlägsna galaxer, HST-NASA
Några mycket avlägsna galaxer från universums ungdom. Foto: NASA Hubble Space Telescope

Föredraget förljer astronomins första upptäckter till idag samt visar på vad vi idag vet om universums historia. Vi startar några minuter efter Big Bang och fortsätter med de första galaxerna och de första stjärnorna. Vi studerar hur stjärnorna genom generationer bildar de ämnen som behövs för att bilda solsystem. Vi avslutar med solens och solsystemets bildande och de första fem miljarder åren.

Passar: hela familjen, men fungerar bäst efter 10 års ålder