Gasplaneterna och deras månar

Jupiter och dess måne Io. Foto: NASA

Gasplaneterna är gjorda av samma material som Solen, och har formats på samma sätt. Med lite vilja kan vi nästan se dem som solsystem i miniatyr. Vi studerar Jupiter, Saturnus, Uranus och Neptunus samt deras många många månar. Vi talar om hur dessa jättar kan hjälpa till att samla ihop skenande kometer och skydda oss mot nedslag. Men också hur de skapar viss oreda bland kometer och asteroider.

Passar från 8 år.