Amatörastronomen

Celestron och Skywatcher
Tre typer av teleskop. Ett dekorativt (men användbart) en kompakt refraktor och ett katadioptriskt med lite större diameter för skarpare bilder på planeterna eller skådandet av djuprymdsobjekt (s.k. Deep Sky).

Att börja med amatörastronomi behöver inte vara svårt, men det finns vissa ”regler” eller rekommendationer som är bra. Det finns också vissa snedsteg du bör undvika. Detta föredraget riktar sig till dig som har ett begynnande intresse för astronomi men ännu inte vågat ta steget, eller du som under några år testat och vill ta nästa steg.

Föredraget brukar vara populärt på bibliotek, museer, byggdegårdsföreningar och hos föreningar som vill bjuda in en nyfiken allmänhet. Jag har dessutom hållt föredraget regelbundet under Vetenskapsfestivalen i Göteborg.

Passar: hela familjen, men rekommenderas från c:a 10 år.
Rekommenderade förkunskaper: Vad är en stjärna, galax, planet, måne…