Spektroskopi för amatörastronomer

Enkel bild av hur ett gitter fungerar. Kanske det enklaste tillbehöret för en amatörastronom för att skapa spektra.

Spektroskopi är för den mer avancerade amatörastronomen. Själv har jag jpbbat med gitter från Star Analyzer och programvara RSpec från Fieldtested systems.

Ett föredrag som sattes samman för stjärnträffen ”Träff under stjärnorna” i Mariestad.

Passar från 18 år. Lämpar sig för dig som är mycket intresserad eller har läst natur eller teknik på gymnasiet.