Kvinliga vetenskapare

Caroline Herschel, Jocelyn Bell-Burnell, Marie Curie (höger)
Émilie du Châtelet, – Rosalind Franklin.

Mycket av vetenskapen vi idag bygger vår värld på kommer från kvinliga vetenskapare. En del av dessa är mer kända än andra. Här är bara ett mycket litet axplock från olika fält av naturvetenskapen.

Passar från 13 år.