Venus

Höjdkarta över Venus, där blått är låglänt terräng medan rött är höglänt terräng.
Figur: NASA

Venus är en mycket spännande plats med sin skyhöga växthuseffekt och sitt extrema lufftryck. Avsaknad av magnetfält och bakåtvända rotation.

Passar från 8 år.