Varför rymdsonder

En falskfärgsbild av Saturnus fantastiska ringar. Foto: NASA

Vad gör rymdsonder för nytta egentligen? Vi tittar på sondernas instrumentering. Vad dessa instrument kan berätta samt tar en kik ut i solsystemet för att se vad som faktiskt går att se/mäta.

Rekommenderas från 15 år.