Partikelfysikens historia

George Stoney satte siffror på på den minsta enheten
för elektricitet på atomär nivå. Foto: Public Domain.

Ett föredrag om synen på materiens minsta beståndsdelar. Vi startar med Anaxagoras och Empedocles 450 fvt till Peter Higgs och vad vi söker efter framöver.

Passar från 15 år.