Under en timmes tid besökte Taiwans ambasadör min arbetsplats varvid jag guidade runt.