Created with GIMP

Guidad tur på Astro Sweden följt av ett föredrag om livsbetingelser i universum. Ett privat arrangemang.

Samma arrangemang för Källes Flickor 27 september.